نوزدهمین نشست “مرکز حفظ و اشاعه موسیقی آیینی دزفول” برگزار شد…

نوزدهمین نشست مرکز حفظ و اشاعه موسیقی آیینی دزفول با موضوع موسیقی آیینی (نوحه های پامنبری) در سالن ارشاد و اسلامی دزفول برگزار شد. شب موسیقی / به گزارش شب موسیقی این برنامه در ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه ۱۶ مهرماه در سالن ارشاد و اسلامی دزفول با محوریت نوحه های پامنبری برگزار شد. در ابتدای […]

Continue Reading