گفتگوی استاد «شهرام ناظری» با روزنامه ایران در خصوص کنسرت خیریه اخیر

شهرام ناظری: وقتی روح جمعی مردم ایران به حرکت درمی‌آید، همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد شب موسیقی / برگزاری کنسرت به نفع زلزله‌زدگان غرب کشور که از سوی شهرام ناظری و گروه کامکارها انجام گرفت بازتاب بسیاری در رسانه‌های خبری داشت؛ اتفاقی که به همت عالی مردم ومسئولان برگزار‌کننده سبب شد مبلغ قابل توجهی […]

Continue Reading

حرف‌های ناگفته شهرام ناظری درباره موسیقی ایران

گفتگوی وقایع اتفاقیه با استاد شهرام ناظری شب موسیقی / هر وقت صحبت از اجراهای خیریه شما به میان آمد، ترجیح دادید توضیحی ارائه ندهید و بیشتر در حوزه عمل، نگاهتان را به نیاز اجتماعی جامعه ایرانی در سال‌های اخیر متجلی کنید. پیش‌تر هم که در‌این‌باره با هم صحبت کرده بودیم، به‌درستی، شعارزدگی را آسیب […]

Continue Reading