تعزیه، پایگان موسیقی دستگاهی ایران

نویسنده: دکتر پویا سرایی شب موسیقی / موسیقی دستگاهی و موسیقی تعزیه مجریانی مشترک داشته‌اند تا آنجا که در دوره قاجار این اشتراک به حداکثر خود می‌رسد. به علاوه هر دو در یک زمینه فرهنگی تولد یافته ‌اند، شاید یکی از مهم‌ترین تاثیرات حفظ کیان موسیقی دستگاهی در لوای موسیقی تعزیه در طول سالیان دراز […]

Continue Reading

نوزدهمین نشست “مرکز حفظ و اشاعه موسیقی آیینی دزفول” برگزار شد…

نوزدهمین نشست مرکز حفظ و اشاعه موسیقی آیینی دزفول با موضوع موسیقی آیینی (نوحه های پامنبری) در سالن ارشاد و اسلامی دزفول برگزار شد. شب موسیقی / به گزارش شب موسیقی این برنامه در ساعت ۱۶:۳۰ روز جمعه ۱۶ مهرماه در سالن ارشاد و اسلامی دزفول با محوریت نوحه های پامنبری برگزار شد. در ابتدای […]

Continue Reading