دو تمرین برای افزایش حجم صدای خواننده

تن صدا به خصوصیات فردی از قبیل بنیه جسمی، حالت جمجمه، بزرگی قفسه سینه، بزرگی حفره های بینی و دهان و… بستگی دارد.خاطر نشان می شود که بالا رفتن کیفیت صدا، رابطه مستقیم با کیفیت تنفس دارد. شب موسیقی / تنفس صحیح صدا را دلنشین تر می‌نماید. نکته دیگر اینکه تار‌های صوتی که صدا را […]

Continue Reading

در آواز ؛صدا چگونه بیرون بیاید

صدا باید چگونه برای آواز خواندن از گلو بیرون بیآید استاد شجریان معتقد است که هیچ کدام از معلمان آواز در ایران ، معلم تربیت صدا نبوده اند و آنها تنها ردیف و شیوه را آموزش می دادند . شب موسیقی / اینکه هنرجوی آواز صدا را چگونه بسازد و عیب صدای خواننده چگونه باید […]

Continue Reading