«حمید هیراد» با انتشار بیانیه ای در خصوص حواشی اخیر سکوتش را شکست

حمید هیراد: فرصت اصلاح شیوه ها و ترمیم اشتباهات سهوی، همیشه فراهم است شب موسیقی / به گزارش شب موسیقی، در روزهای اخیر کمپینی با عنوان «سکوت نخواهیم کرد» از سوی تعداد قابل توجهی از جامعه ترانه سرایان شکل گرفت و حمید هیراد را رسما به سرقت آثار ادبی و ترانه متهم کردند که برای […]

Continue Reading