دو تمرین برای افزایش حجم صدای خواننده

تن صدا به خصوصیات فردی از قبیل بنیه جسمی، حالت جمجمه، بزرگی قفسه سینه، بزرگی حفره های بینی و دهان و… بستگی دارد.خاطر نشان می شود که بالا رفتن کیفیت صدا، رابطه مستقیم با کیفیت تنفس دارد. شب موسیقی / تنفس صحیح صدا را دلنشین تر می‌نماید. نکته دیگر اینکه تار‌های صوتی که صدا را […]

Continue Reading